ทริป ทัวร์ ไทย dot com ทริป ทัวร์ ไทย dot com
 
ทริป ทัวร์ ไทยHome
ทริป ทัวร์ ไทยแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม
ทริป ทัวร์ ไทยท่องเที่ยว 76 จังหวัด
ทริป ทัวร์ ไทยเทศกาลประจำเดือน
ทริป ทัวร์ ไทยท่องเที่ยวตามฤดุ
  ทริป ทัวร์ ไทยหน้าร้อน
  ทริป ทัวร์ ไทยหน้าฝน
  ทริป ทัวร์ ไทยหน้าหนาว
ทริป ทัวร์ ไทยกิจกรรมท่องเที่ยว
ทริป ทัวร์ ไทยโรงแรม ที่พัก
ทริป ทัวร์ ไทยร้านอาหารแนะนำ
ทริป ทัวร์ ไทยบริษัททัวร์
ทริป ทัวร์ ไทยเบอร์โทรศัพท์
ทริป ทัวร์ ไทยรถยนต์ เครื่องบิน รถไฟ
ทริป ทัวร์ ไทยเพิ่มข้อมูล | แนะนำเรา
 
ทาสีบ้าน
" P A I N T  'n  B U I L D "

ทาสีบ้าน

ทาสีห้องคอนโด

ทาสีบ้าน

ทาสีห้องคอนโด

ทาสีบ้าน

ทาสีห้องคอนโด

painting service in bangkok

ต้องการ ทาสีบ้าน   ทาสีห้องคอนโด   ทาสีบ้าน
  ทาสีบ้าน  ทาสีห้องคอนโด 
painting service in bangkok โทรเลย!! .   โทร. 02-300-4791
  click  " P A I N T  'n  B U I L D "

หางาน อมตะนคร หางาน อมตะซิตี้ หางานนิคม หางานนิคมอมตะ
ทาสีบ้าน
MRThaiPaint.com

สี toa  สีราคาถูก  สีทีโอเอ  ร้านขายสี  ขายสี  ร้านสี   สี toa  สีราคาถูก  สีทีโอเอ  ร้านขายสี  ขายสี  ร้านสี  
click เลย !!
:. advertisement  
PaintandBuild.com : ทาสีบ้าน   ทาสีห้องคอนโด   ทาสีบ้าน   ทาสีห้องคอนโด  painting service in bangkok  
AmataJOBS.com : หางาน อมตะนคร  หางานนิคม  หางาน อมตะซิตี้  หางานนิคมอมตะ  หางาน อมตะนคร  หางานนิคม  หางาน อมตะซิตี้  หางานนิคมอมตะ 
SiamPainter.com : รับเหมาทาสี  ทาสีตึก   ทาสีหอพัก   ทาสีอาคารสูง   ทาสีโรงแรม  ทาสีโรยตัว   ช่างทาสี  ช่างสี  
MRThaipaint.com : สี toa สีราคาถูก สีทีโอเอ ร้านขายสี ขายสี ร้านสี  สีทาบ้าน 
สนใจโฆษณา โทร. 02-300-4791

เขื่อนบางลาง ::: ยะลา


ยะลา เป็นจังหวัด ชายแดน ใต้สุดของประเทศไทย ณ ที่นี้ เป็นที่ตั้ง ของเขื่อนบางลาง ซึ่งเป็นโครงการ พัฒนาแหล่งน้ำ แห่งแรก ของภาคใต้ และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้รับผิดชอบ สามารถอำนวยประโยชน์ ให้เกิด ความอุดมสมบูรณ์ แก่แหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค - บริโภค และให้ความสว่างไสวด้วย ไฟฟ้า ไปทั่วทั้งภูมิภาค

เขื่อนบางลาง นับเป็นโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ อเนกประสงค์ แห่งแรก ในภาคใต้ของประเทศ ตามแผนพัฒนา ลุ่มน้ำปัตตานี ทั้งนั้ เพราะความต้องการ ใช้ไฟฟ้า ในภาคใต้ สูงขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่ แหล่งผลิตพลังงาน ไฟฟ้า ยังมีไม่เพียงพอ การก่อสร้าง เขื่อนบางลาง ได้สำเร็จลุล่วง ไปด้วยดี ก็ด้วยความร่วมมือ ร่วมใจ จากทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากราษฎร หน่วยราชการต่างๆ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนแห่งนี้ จึงอำนวยประโยชน์ แก่ประชาชน ในภูมิภาคนี้ ของประเทศอย่างแท้จริง
ลักษณะเขื่อน :
เขื่อนบางลาง กั้นแม่น้ำปัตตานี ที่บริเวณบ้านบางลาง ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ห่างจากตัวอำเภอเมือง ๕๘ กิโลเมตร ตัวเขื่อนเป็นเขื่อนหินถม แกนดินเหนียว มีความสูง ๘๕ เมตร สันเขื่อนยาว ๔๓๐ เมตร กว้าง ๑๐ เมตร อ่างเก็บน้ำมีความจุ ๒๖๐ ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่รับน้ำเหนือเขื่อน ๒,๐๘๐ ตารางกิโลเมตร

อาคารโรงไฟฟ้า
ตั้งอยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ำปัตตานี ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน ๓ เครื่อง ขนาดเครื่องละ ๒๔,๐๐๐ กิโลวัตต์ รวมกำลังผลิต ๗๒,๐๐๐ กิโลวัตต์ ให้พลังงานไฟฟ้าปีละ ประมาณ ๒๐๐ ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง

ลานไกไฟฟ้า
ตั้งอยู่บริเวณ ด้านหลังของอาคารโรงไฟฟ้า ไฟฟ้าที่ผลิตได้ จะส่งมายังลานไกไฟฟ้า แห่งนี้ แล้วต่อไปยังสายส่งไฟฟ้า ๑๑๕ กิโลโวลต์ ๒ วงจร สู่สถานีไฟฟ้าแรงสูงยะลา ระยะทางประมาณ ๔๐ กิโลเมตร

เขื่อนบางลาง ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้าง ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๑๙ เป็นต้นมา แล้วเสร็จ ในเดือนมิถุนายน ๒๕๒๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประกอบพิธี เปิดเขื่อนบางลาง เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๒๔


--------------------------------------------------------------------------------
ประโยชน์ :
น้ำจากอ่างเก็บน้ำ เขื่อนบางลาง สามารถอำนวยประโบชน์ ในด้านการชลประทาน แก่พื้นที่ เพาะปลูก ของจังหวัดยะลา และปัตตานี เป็นพื้นที่ ๓๘๐,๐๐๐ ไร่ ซึ่งน้ำที่ปล่อยออกมา สามารถนำมา ผลิตไฟฟ้า ได้เฉลี่ยปีละประมาณ ๒๐๐ ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง ช่วยเสริมระบบไฟฟ้า ในภาคใต้ ให้มีความมั่นคง ยิ่งขึ้น นับเป็นผลพลอยได้ ที่มีคุณประโยชน์มหาศาล

นอกจากนี้ อ่างเก็บน้ำ เขื่อนบางลาง ยังช่วยบรรเทาอุทกภัย น้ำท่วม บริเวณตอนล่าง ของลุ่มน้ำปัตตานี ที่เคยเกิดขึ้น อยู่เสมอ ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งเป็นแหล่งประมงน้ำจืด ที่สำคัญ ในภาคใต้ ซึ่งช่วยเสริมอาชีพ และรายได้ แก่ราษฎร ที่อาศัยอยู่ใกล้เขื่อน และเป็นสถานที่ท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ ที่สำคัญ แห่งหนึ่ง ในจังหวัดยะลา อีกด้วย
 
การเดินทาง
จังหวัดยะลา อยู่ห่างจาก กรุงเทพมหานคร ๑,๐๘๔ กิโลเมตร ส่วนเขื่อนบางลาง อยู่ห่างจาก ตัวเมืองยะลา ไปทางทิศใต้ ประมาณ ๕๘ กิโลเมตร โดยมีถนนแยก จากทางหลวง สายยะลา - เบตง ที่กิโลเมตรที่ ๔๖+๖๐๐ เข้าไปยังที่ตัวเขื่อน อีกประมาณ ๑๒.๕ กิโลเมตร
 
สิ่งอำนวยความสะดวก
เขื่อนบางลาง เปิดให้นักท่องเที่ยว เข้าชมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. เมื่อท่าน เดินทางมาถึงเขื่อน สามารถติดต่อ สอบถาม รายละเอียด การเข้าเยี่ยมชม ได้ที่เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย ป้อมยามแรก ก่อนเข้าเขื่อน ทางเข้าเขื่อน ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ ไว้บริการ และรักษาความปลอดภัย ให้แก่ทุกท่าน นอกจากนี้ ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวก อื่นๆ เช่น ร้านอาหาร ห้องประชุม และสนามกีฬา ต่างๆ
 
 
ข้อมูลท่องเที่ยว
ข้อมูลจังหวัด จ.ยะลา
โรงแรม ที่พัก โรงแรม ที่พัก
ร้านอาหาร ร้านอาหาร
ของฝาก ที่ระลึก ของฝาก ที่ระลึก
แหล่งท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว
เทศกาล ประเพณี เทศกาล ประเพณี
กิจกรรม กิจกรรม
เที่ยวตามฤดู เที่ยวตามฤดู

แหล่งท่องเที่ยวอุทยานฯ
 


@ Copyright. 2001 - 2019. All Right Reserved
เลขที่ 11 ซ.รามคำแหง 24 แยก 34 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240. Tel. 02-300-4791 , Fax. 02-300-4314. อีเมล์ : sunny@triptourthai.com